Jakie badania trzeba wykonać przed zabiegiem?

Refrakcyjna wymiana soczewki jest zabiegiem chirurgicznym wykonywanym w warunkach ambulatoryjnych. Polega na usunięciu naturalnej soczewki oka i wszczepieniu na jej miejsce sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej. Dzięki syntetycznemu implantowi możliwe jest skorygowanie określonej wady wzroku. Operację wykonuje się w znieczuleniu miejscowym kroplowym. Operacja trwa nie dłużej niż kilkanaście minut. Technika wykonywania refrakcyjnej wymiany soczewki nieco przypomina zabieg usuwania zaćmy. W jednym i w drugim przypadku chirurg usuwa z oka pacjenta chorą soczewkę i zastępuje ją nową. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych implantów nowej generacji możliwe jest skorygowanie nawet dużych wad wzroku. Wysoka jakość soczewek wewnątrzgałkowych pozwala na zapewnienie pacjentowi wyraźnego i ostrego widzenia oraz pozbycie się konieczności noszenia okularów i tradycyjnych soczewek kontaktowych.

Refrakcyjna wymiana soczewki – kwalifikacja

Refrakcyjną wymianę soczewki wykonuje się u osób borykających się z różnymi wadami wzroku. Najwięcej zabiegów przeprowadza się u pacjentów z krótkowzrocznością i nadwzrocznością. Znaczny odsetek pacjentów stanowią także osoby z astygmatyzmem. Przeprowadzenie zabiegu proponowane jest najczęściej pacjentom po 40 roku życia, jednak do operacji można zostać zakwalifikowanym w każdym wieku. Refrakcyjna wymiana soczewki może być pomocą również dla tych, u których z jakichś powodów nie można przeprowadzić laserowej korekcji wzroku.

Jakie badania należy wykonać przed zabiegiem?

Pierwszym etapem jest wykonanie badań okulistycznych. Na ich podstawie możliwe jest dokładne określenie rodzaju wady wzroku i stopnia zaawansowania choroby. Implanty stosowane w chirurgii refrakcyjnej są przygotowywane dla każdego pacjenta indywidualnie. Na podstawie analizy wykonanych badań lekarz ustala, jaki typ i moc soczewki będą odpowiednie dla pacjenta, oraz przedstawia wszystkie informacje na temat samego zabiegu. Wśród badań okulistycznych znajdują się m.in. pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, topografia rogówki, pomiar gęstości komórek nabłonka i biometria optyczna. Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, inaczej zwany tonometrią, jest częścią rutynowego badania okulistycznego. Badanie pozwala określić wartość ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. Topografia rogówki służy zbadaniu kształtu rogówki. Pomiar gęstości komórek nabłonka jest bezdotykowym i bezbolesnym badaniem mikroskopowym, określającym zarówno grubość, jak i ilość oraz gęstość komórek śródbłonka. Ostatnie z wymienionych badań, biometria optyczna, pozwala na pomiar długości osiowej gałki ocznej oraz oznaczenie odległości między różnymi strukturami oka. Wszystkie z wymienionych badań są niezbędne do określenia mocy soczewki.

Badania laboratoryjne

Oprócz specjalistycznych badań okulistycznych pacjentom mającym przystąpić do refrakcyjnej wymiany soczewki zaleca się także wykonanie standardowych badań laboratoryjnych. Należą do nich przede wszystkim morfologia krwi (wraz z oznaczeniem grupy) oraz badanie układu krzepnięcia.

Autor